#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

UNSOKU – práce nohou

Práce nohou je v karate  považována za operační techniku používanou k posunu anebo k vytvoření síly do techniky. Díky ní můžeme být ve správný čas na správném místě. Pomocí práce nouhou můžeme okamžitě vykonat techniku nebo odrazit útok či ji můžeme využívat při strategii.

Práce nohou by měla být úsporná, plynulá, ostrá a bez zpětných pohybů. Říkáme, že práce nohou by měla být skrytá. To znamená, že by se nohy měly pohybovat pod tělem, ale zároveň nesmí být na trupu vidět žádná změna.

Tradiční kata, pokud jsou praktikovány takovým způsobem jako na Okinawě, nekladou důraz na práci nohou. Tam se klade důraz na použití postoje a nikoli na plynulý pohyb. Naše práce nohou vychází z japonského Budo. Po té, co se karate dostalo do Japonska a kumite začalo být mnohem více součástí tréninku, začal se také klást mnohem větší důraz na práci nohou. Některé silné techniky nelze použít pokud nejsou aplikovány ve správném načasování a ve správné vzdálenosti.

Postoj během pohybu v zápasu je jiný než postoj při provedení techniky, měl by být trochu vyšší, téměř jako při normální chůzi. Ve vyšším postoji lze ovládat nohy vnitřními svaly a jsme pak mnohem mobilnější. Naopak při kontaktu preferujeme nižší postoj jako pevnou základnu pro přenos energie.

Při reakci na protivníka reagují jako první dech a chodidla, pohyb nesmí jít do krajních poloh a techniku nesmí provádět jen horní části těla. I když je reakce pouze na místě, tak dech a chodidla opět vytváří reakci ze země a technika je prováděna jako posloupnost pohybů od podlahy nahoru.

Základy

Ukimi – zavěšení

Svaly pánevního dna, podbřišku, hýždě a vnitřní stehenní svaly musí být aktivní, aby se dalo dosáhnout pocitu zavěšení nohou. Je to takový pocit jakoby zmíněné svaly přitahovaly nohy do centra těla. Váha těla není na chodidlech, ale prsty na nohou mají silný pocit spojení mezi chodidly a břichem.

Při posunu by to mělo být pociťováno jako kdyby byly nohy zavěšeny z centra těla a byly volné. Zkuste cítit prodloužení skrze páteř směrem od krční páteře. Napomáha to relaxovanému stavu všech kloubů. Dýchání by mělo vycházet z břicha. Pokud dech vychází z hrudníku není možné řídit nohy z centra těla.

Zui Ban – spojený pohyb

Centrum těla se pohybuje a nohy s ním spolupracují. Pohyb nohou je funkcí centra těla a páteře. Nohy (kyčle, kolena a kotníky) musí být relaxované a nesmí vytvářet izolovaně sílu. Nohy musí být schopny aplikovat spojený pohyb. Koncept ukimi je tvořen pomocí nervového systému a nohy musí mít nepatrné napětí vůči sobě. Nohy tedy spolupracují jako spojená jednotka, která je navzájem řízená centrem těla
Centrum těla je základna, z které se pohyb nohou řídí, musí to být stabilní pohyb a pouze tak velký pohyb jaký je potřeba. Někdy se sensei Nishiyama pohybuje na velkou vzdálenost jak sám říká pouze z vnitřní síly. Nedělejte si starosti s používáním nohou a reakcí z podlahy, smyslem tohoto cvičení je, abyste nepoužívali pouze nohy a nevytvářeli zpětný pohyb.

Pohyb bude v pořádku za předpokladu, že budou klouby nohou ve správných úhlech vzhledem k trupu a k podlaze, dech bude spojen se zadní nohou, a zároveň bude dostatečně silný, aby mohl používat podlahu tímto způsobem, avšak ne nadměrně. Dobrá indikace nadměrného používání nohou je dupání na podlahu a pomalá práce nohou. Chodidla by měla klouzat po podlaze stejně, jakoby na nich nebyla žádná váha. Podobně jako, když se jde po velmi tenkém ledě, tak aby se neprolomil.

Váha těla mezi chodidly

Pomocí dechu se vytváří tlak do chodidel a tím vzniká reakce z podlahy. Pokud se váha těla posunuje pouze pomocí jedné nohy, tak spíše plaveme, a i když se snažíme použít tlak do podlahy tak výsledná reakční síla není ve směru techniky.

Itsuku – strnulý, ztuhlý

Je nutné se vyhnout ztuhlosti a strnulosti v pohybu, ale stále to bývá častá chyba. Nohy nesmí být ztuhlé a tím neschopné reakce. Důvodem ztuhlosti bývá zadržováné dýchání  nebo plytké tzv. horním dýchání. Dokonce i když se nehýbáme tak musí být dech spojen s chodidly, protože tak lze vytvořit potenciální energii.

Druhy posunu

Yori ashi, Okuri  Ashi

To jsou nejpoužívanější druhy posunu a také nejrychlejší na krátkou vzdálenost, ale relativně méně hladké oproti Ayumi nebo Cugi Ashi. Používá se při nich koncept Zui Ban, přední chodidlo začíná (řízené je z centra těla dechem), pak se pohybuje centrum těla a následuje technika, jedno po druhém a vše dohromady.

Důvodem proč se pohybuje napřed chodidly a ne centrem těla je, že tak lze získat více energie. Pokud se pohyb provádí tímto způsobem vzniká více času na posun větší hmotnosti celého těla.  Na konci se celý pohyb zastavuje a soustřeďuje dohromady, tato sekvence je důležitá k získání rychlejšího startu na začátku a zrychlení během pohybu.

Ve skutečnosti se první pohybuje centrum těla a nohy jsou prodloužením centra, jenže relativně v prostoru jsou chodidla rychlejší. Pohyb křížové kosti, stehenní kosti, holenní kosti a chodidla je na sobě závislý. Přední noha se pohybuje a zároveň přitom zadní noha tlačí. Je to lepší popis než, že zadní noha tlačí za účelem pohybu, protože to může způsobit zpětný pohyb.

Zadní noha tlačí pouze na okamžik a ihned následuje přední nohu. Zůstává tedy ve spojení s tělem a přední nohou.
V okamžiku, kdy se přední noha dotkne podlahy a přijíma tlak vytvořený dechem a pohybovou energií, tak vzniká reakce do zadní nohy, tlak se vrací do zadní nohy a ta podporuje prováděnou techniku a produkuje potenciální energii použitelnou do další techniky. Jestliže je zadní noha tažena, stává se překážkou pohybu, působí jako kotva, která táhne proti směru techniky, nepřidává energii do techniky a vytváří stres v kloubech, které pracují v tomto kinetickém řetězci.

Ayumi Ashi – chůze

Je to způsob jak se rychle a hladce dostat do prostoru soupeře. Použivá se koncept Zui Ban, kdy centrum těla a nohy spolupracují, vzniká pocit jako by nohy byly zavěšeny volně z centra těla. Našlapuje se opačně než při normální chuzi, prsty nohou se dotýkají podlahy první, tedy dříve než paty, protože je to rychlejší. Kolena jsou mírně pokrčena a postoj není příliš nízký, podobně jako v přirozeném postoji, Sensei Nishiyama říká, že si je představujte jako přikrčené.

V každém okamžiku může chodidlo vytvořit tlak do podlahy a ten využít k začátku techniky.

Když se přibližujete do protivníkova prostoru, předvídejte, použijte jen jeden pohyb dovnitř, neváhejte ani se nezastavujte, vaše práce nohou se nesmí nikdy zastavit, dokud nezasáhnete protivníka. Měli byste útočit rovnou nebo použitím změny rytmu dechem a chodidly či použitím sasoi waza, nabídnutím techniky anebo změnou chodidel (kae ashi) k zachycení a změně protivníkova rytmu, ale nikdy se nesmíte zastavit a stát nebo váhat či zastavit dech a chodidla, to se nazývá Itsuku (těžké, ztuhlé nohy).

Sugi Ashi – šoupavý krok

Nohy musí pracovat jako při řetězové reakci, zadní noha se posunuje pouze tolik kolik je potřeba prostoru (někdy poloviční krok, jindy kříží přední nohu). Jakmile se dotkne podlahy, tak reakce pokračuje dopředu do druhé nohy, tělo během přísunu zadní nohy zůstává vytočeno bokem v hanmi .

Je to dobrý způsob jak pokrýt větší vzdálenosti, a často se používá samostatně, ale také se používá v kombinaci.  Je to však nebezpečné pokud není protivník mimo rytmus a také nemáme dostatečnou přípravu na techniku pokud se pohybuje zadní noha.

Kae Ashi – změna nohou

Nohy jsou zavěšeny a ovládány z centra. Centrum těla se stavá stabilní základnou a nohy se pohybují pod ním, vymění se k zachycení rytmu protivníka a přizpůsobují vzdálenost pro kop nebo jinou techniku. Nohy monou být vyměněny s cílem zrušit nebo zmást rytmus protivníka a jakmile se protivník zpozdí tak ne něj zaútočíme.

Základní bod je, že zatímco se mění nohy pod tělem, tak kteroukoliv z nohou je možné použít k vytvoření tlaku do podlahy (z centra) na zahájení techniky. Mezitím si regulujeme prostor nebo začínáme kop pomocí kyvadla z centra těla.

To znamená, že dokud jsou nohy uvolněné, tak centrum těla může využít energii do obou směrů, do každé nohy. Jedna noha může být pomocí centra těla zvednuta zatímco ta druhá přenáší tlak získaný z reakce z podlahy do zahájení techniky.

A stejně jako při ostatních druzích práce nohou by na trupu neměla být vidět jakákoliv změna.

Mawashi Ashi – kruh

Použití rotační akce páteře. Nohy vytvářejí tuto rotaci a pohybují se po kruhu s cílem vyhnout se protivníkovu útoku. Prostor mezi chodidly by měl být co možná nejmenší kvůli zkrácení momentového ramena při rotaci. Při protiútoku nám to pomůže, získá se tím větší prostor pro silnou základnu při kontaktu a navýší se úhlový moment, který nám uhlečí brždění.

Když se přední levá noha posunuje vpřed a pravá se posunuje doleva tak tento pohyb nazýváme Kawashi (přepnutí) a je prováděn jak je to jen možné bez přesunu centra. Když se pravá noha posunuje doprava, využíváme rotační energii k posunu centra hmotnosti (je to mnohem efektivnější metoda posunu a zároveň mnohem rychlejší), ale znovu by měl být posun minimální, pouze k opuštění s linie soupeřova útoku.

Více pohybu než je potřeba trvá nějaký čas a lze tak ztratit vhodný okamžik na obranu dokud protivníkův útok trvá a zároveň tak poskytujeme protivníkovi čas a akční prostor pro pokračování v útoku.

Jiný způsob jak se přesunout doprava se nazývá Hiraki Ashi (otevřít chodidla), což znamená posunout pravou nohu doprava odpojením od centra těla, bez rotace. Tento pohyb více otevírá naši obranu a vystavuje nás pokračování soupeřova útoku.

Pokud odpovídáte na protivníka pomocí Mawashi Ashi, tak udržte váš podbřišek co nejblíže u něj, podobně jako, kdybyste s ním tancovali  a raději reagujte dechem a centrem těla nežli očima a mozkem, tímto způsobem budete lépe schopni s protivníkem bojovat. Mawashi Ashi může být provedeno v načasování Sen, tedy zachycení protivníka ve stejném čase, kdy útočí. Pokud použijete kawashi v načasování Sen tak se to nazývá Nuke Waza.