Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme zapomenout na myšlenku zvítězit nad soupeřem. Jinými slovy, myšlení nesmí překážet.
Vynecháním vědomého ovládání těla, získáme kontrolu a cokoli co uděláme provedeme jednoduše. Základem je porozumění tomuto konceptu, protože každý chce udeřit tvrdě, ale tady říkáme „vynechte své ruce a nohy“. Každý, kdo začíná s tréninkem karate chce vyhrávat, ale my říkáme „vynechte vyhrávání a vynechte sebe“. Zapomeňte na výsledky a přemýšlejte nad procesem samotným, cvičte kvůli cvičení.

Pamatuju si, že během prvních pár let u senseie Nishiyama jsem nikdy neslyšel jakoukoliv pochvalu. Jednou za čas, jsem byl opraven tím, že mě zasáhla jeho hůl. Nejlepší pochvala byla „hmm…“. Vlastně byste neměli nikdy být spokojeni sami se sebou.

Sensei Nishiyama učí , že když stojíme proti soupeři a provádíme načasování „sen“ (což znamená, že soupeř útočí a my odpovídáme před jeho aplikací),tak během pohybu nemyslíme na techniku a že to  kdo zvítězí nebo prohraje, ví pouze bůh. Prostor mezi mnou a soupeřem popisuje jako peklo a za soupeřem jako nebe. „Musíš projít peklem do nebe“ říká. O přípravě na „sen“ Nishiyama Sensei říká, „nemysli na oponenta a nemysli na vlastní techniku“ neboli dívejte se uvolněně (bez napětí, přirozeně), mějte silného bojového ducha a pozornost ve svých chodidlech. To znamená, že by se myšlení nemělo zastavit na místě, mělo by být bez úsilí a přirozené. Neznamená to spáchat sebevraždu nebo jít hlavou proti zdi a bezhlavě provádět techniky. Naopak, musíme vyloučit porážku a převzít riziko, abychom byli otevření a připravení udělat jasné rozhodnutí, to lze jen tehdy,když se celé naše já učastní všeho co děláme bez konfliktu.

Sensei Nishiyama řekl, že jsou tří nejdůležitější věci v karate: oči, chodidla a odvaha. Cokoliv co oči vidí by měla chodidla  bezprostředně vyjádřit, bez zasahovaní myšlení nebo váhání. Odvaha znamená silný bojový duch bez vyčkávání. Nemůžeme mluvit odděleně o používání těla, protože dobrá technika a obzvláštně funkčnost techniky závisí na správném myšlení a bojovém duchu. Při použití techniky karate se tělo musí pohybovat jako celek, nepracujeme pouze jednou končetinou. Jestliže se jedna část těla pohybuje rozdílně pak se i zbytek těla pohybuje rozdílně. Jestliže se jedna část těla zastaví pak se zastaví i celé tělo. Říkáme, že energie startuje z vnitřku ven nebo z centra těla (tan den) do vnějších končetin.

Síla techniky karate závisí na:

· Elasticitě svalů a schopnosti změny z uvolněnosti do kontrakce (a naopak) v co nejkratším čase (při kontaktu).

· Koordinaci svalů a kloubů do směru energie ve správné posloupnosti a načasování.

· Správném načasování svalové kontrakce-expanze (relaxace) ve vztahu k načasování pohybu kloubů v technice.

V karate je velmi důležité si uvědomit, že je pouze jedna šance na prohru nebo výhru. To je důvod proč zdůrazňujeme todome neboli techniku konečného úderu. Proto klademe důraz na kime waza, že se musí všechna energie akumulovaná v technice předat skrze cíl v okamžiku kontaktu.

Kime znamená, že celá bytost, mentální i fyzická, zasáhne cíl. Celé tělo se spojí na velmi krátký čas do jednoho směru. Žádná energie by se neměla odrazit nebo ztratit. Kime doslovně znamená mentálně a fyzicky dohromady. V pohybu jsem uvonění a více relaxovaní. Relaxovaný pohyb znamená právě tolik množství svalové tenze kolik je potřeba k přenosu aktivity, pak může být větší potenciál tenze při kontaktu. Při co největší úplné kontrakci v okamžiku kontaktu budeme mít větší potenciální pro další akci. Proto se učíme techniky Karate stále navazovat. Konec jedné techiky je nejlepší příležitost k začátku dalšího pohybu. Dokud jsme v klidu mezi technikami, tak pohybová energie posledního pohybu stále existuje. Oči přizpůsobují a nastavují tělo do dalšího směru, obraz z tan-den a oči se pohybují dohromady z jednoho směru do druhého, dech následuje obraz (myšlenku), a tělo následuje dech. Ačkoliv mluvíme o návaznosti ve formě nebo aplikaci, myslíme mentální i technickou návaznost dechu dohromady s chodidly, která slouží k vytvoření hladké návaznosti mezi technikami. Nemůžeme mluvit o uvolněnosti pokud nemáme pevnou základnu, proto v technikách karate potřebujeme silný postoj. Můžeme používat základnu mimo tělo (externí sílu). Energie v technikach karate startuje z chodidel, přes nohy do trupu, a skrze techniku samotnou. Technika paže nebo nohy, je považována za prodloužení těla v daném směru a jednoduchý kontaktní nástroj.

Pokud dolní a horní část těla správně nespolupracuje, není technika jenom slabá a horní část těla těžká, ale může to způsobit problémy se zády a kyčlemi. Je správné říct, že chodidla slouží technice horní části těla. Jestliže správně nepoužíváme chodidla pak nemáme základnu. Jestliže neužíváme externí sílu (pevný základ) k navýšení energie, pak jediný způsob vytvoření energie je nezávislým úsilím lokální části (horní části těla), kterou nazýváme těžká-horní technika. Tento druh technik je slabý a limitovaný svalovou schopností člověka, který ji aplikuje. Ztrácí při ní kontrolu na svým centrem a ztrácí rovnováhu.

Všechny klouby v těle by měly být volné, jako by každá kost byla oddělena od kloubu blízko něho. Pak může být pohyb volný, energie může být hladce přenášena a naše tělo se stane lehkým a citlivým.

Držení těla je mimořádně důležité.  Neznamená to, že bychom měli být v přesné pozici. Na co bychom si měli dávat pozor je vztah mezi hlavou, krkem a páteří.

Chodidla jsou zakořeněny v podlaze a hlava by měla být zavěšena nahoře tak, že páteř není stlačována. Pouze pak může proudit dech a energie.

Mysl a tělo musí spolupracovat . Každý pohyb nejprve startuje mentálním směrem. Linie energie každé techniky musí být jasná. Dech následuje svaly, pak kosti a technika (vše se děje zároveň). Jestliže nemáte jasno v tomto mentalním obraze, tak tělo nemůže kooperovat jako celek do jednoho směru a pohyb bude neuspořádaný. Tento neuspořádaný pohyb není bojové umění, ale pouze aerobní cvičení co vypadá jako techniky karate.

Avi Rokah

Kategorie: Články