Zde je stručný přehled často používaných technik a konceptů v karate. Jelikož karate je japonské bojové umění, používá se při tréninku mnoho slovíček z japonštiny a také gest vycházejících z japonské kultury. Například úklonou se zdravíme a vyjadřujeme vzájemný respekt během tréninku.

Základní pojmy

 • Karate – prázdná ruka (bojové umění zaměřené na boj beze zbraně)
 • Dojo – tělocvična
 • Seiza – sed na patách
 • Mokuso – meditace (při nástupu zavřít oči a klidně dýchat)
 • Sensei – trenér
 • Senpai – starší žák
 • Osu (Oss) – univerzální slovíčko v karate; může znamenat pozdrav, poděkování, potvrzení (ano, rozumím apod.)
 • Hikite – ruka v pěsti nachystaná u pasu (loket mírně tlačen směrem k páteři)
 • Hikiashi – stažená a nachystaná noha před či po kopu s pokrčeným kolenem
 • Seiken – pevná pěst, kdy hlavní úderovou plochou jsou klouby ukazováčku a prostředníčku
 • Koshi – úderová část chodidla, bříška pod prsty
 • Kata – pevně daná sestava technik a jejich možných aplikací
 • Embusen – místo, kde karatista stojí na začátku kata (většinou kata na tomto místě i končí)
 • Bunkai – aplikace technik v reálném scénáři (například kata bunkai – ukázka použítí technik z kata)
 • Obi – pásek
 • Karategi – karate úbor (často nazýván kimono)
 • Karateka – člověk trénující karate
 • Kihon – sestava technik určených zejména pro zkoušky
 • Kumite – cvičný souboj
 • Kiai – výkřik

Obecné povely

 • Yame – zastavit/pozor/přestat (chodidla u sebe a ruce u těla)
 • Yoi – pozor, nachystat (nohy mírně od sebe, ruce v pěst a mírně před tělem)
 • Rei – uklonit
 • Mokuso yame – konec meditace
 • Sensei ni rei – úklona trenérovi
 • Kiritsu – vstát
 • Kamae – bojový postoj, ruce připravené před sebou pro krytí či útok
 • Hajime – začít
 • Mawate – otočit v postoji (začátek posunem zadní nohy, zpravidla doprovázeno technikou gedanbarai)

Pásma pro techniky

 • Jodan – vršek těla (hlava)
 • Chudan – střed těla
 • Gedan – spodek těla (od pasu dolů)

Základní postoje

 • Zenkutsudachi – přední noha směřuje vpřed, zadní šikmo, nohy od sebe na šířku boků
 • Kokutsudachi – přední noha směřuje vpřed, zadní do boku (pravý úhel), paty jsou za sebou
 • Kibadachi – nohy rozkročené vedle sebe, pokrčená kolena

Posuny

 • Ayumiashi – krok
 • Yoriashi (yuriashi) – posun začínající přední nohou
 • Tsugiashi – posun začínající zadní nohou

Techniky rukou

 • Chokutsuki – úder na místě bez postoje
 • Oitsuki – úder s krokem vpřed
 • Kizamitsuki – úder přední rukou (ruka na stejné straně jako je přední noha v postoji)
 • Gyakutsuki – úder zadní rukou
 • Yamatsuki – údery oběma rukama na dvě pásma zároveň
 • Uraken – úder ze strany, hřbetem pěsti
 • Tetsui – úder uavřenou pěstí v místě malíkové hrany
 • Empi – úder loktem
 • Nukite – úder otevřenou rukou, prsty na měkká místa
 • Shutouke – blok (také útok) malíkovou hranou otevřené ruky
 • Ageuke – blok horního pásma
 • Uchiuke – blok středního pásma vycházející ze středu (ruka v nápřahu jako by sahala po meči)
 • Moroteuke – podobné jako uchiuke s přidanou druhou rukou u lokte blokující ruky
 • Sotouke – blok středního pásma vycházející z venkovní strany (nápřah pokrčenou rukou vedle sebe)
 • Gedanbarai – blok dolního pásma

Techniky nohou

 • Maegeri – kop vpřed
 • Ushirogeri – kop vzad
 • Yokogeri keage – kop do boku s rychlým stažením zpět (úderová plocha je malíková hrana)
 • Yokogeri kekomi – kop do boku se zapíchnutím paty do soupeře
 • Mawashigeri – kop bokem
 • Mikazukigeri – kop z boku s půkruhem před tělem
 • Hizageri – úder kolenem
 • Ashibarai – podmet chodidla
 • Fumikomi – dupnutí
 • Tobigeri – kop ve výskoku (maetobigeri, yokotobigeri apod.)

Japonské počítání

 • Ichi – jedna
 • Ni – dva
 • San – tři
 • Chi – čtyři
 • Go – pět
 • Roku – šest
 • Shichi – sedm
 • Hachi – osm
 • Kyu – devět
 • Juu – deset
 • Ren tsuki/geri – kombinace dvou úderů/kopů
 • Sanbon tsuki/geri – kombinace tří úderů/kopů

Základní kata

Pásky

 • 9. kyu – bílý
 • 8. kyu – žlutý
 • 7 kyu – oranžový
 • 6. kyu – zelený
 • 5. kyu – modrý
 • 4. kyu – modrý
 • 3. kyu – hnědý
 • 2. kyu – hnědý
 • 1. kyu – hnědý
 • 1. – 9. dan – černý (v opačném pořadí než kyu)