Gamanku

Zdrojem fyzické energie v technikách karate je buď práce svalů (relaxace, kontrakce) nebo pohyb těla. Japonská bojová umění kladou důraz na využití boků (gamanku) při vytváření energie do technik.

Před vykonáním vlastní techniky je potřeba mít tělo na ni připraveno. Je nutné použít správný postoj, který nám dovolí společně s přípravou na prudký výdech a ve spojení s tlakem do podlahy vytvořit reakční sílu jako při stlačení pružiny. Po uvolnění této reakční síly ji musíme využít pro pohyb těla do požadované techniky a také ji správným pohybem těla navýšit a usměrnit do cíle.

Existuje šest principů pohybu těla nebo boků, kterými tohoto navýšení a usměrnění energie můžeme dosáhnout, jsou to posun, rotace, vibrace, kyvadlo, zvýšení a snížení.

Aby opravdu došlo k využití a usměrnění reakční energie z podlahy musí být pohyb těla na začátku techniky po uvolnění stlačení svalů prudký, ostrý a relaxovaný, zároveň břišní a zádové svaly spolu s výdechem pohybují trupem podle použitého principu pohybu těla. Že je pohyb relaxovaný to neznamená bez kontrakce svalů, ale za použití pouze těch svalů, které ten daný pohyb vykonávají a to v takové míře, aby došlo k navýšení rychlosti nikoli statické síly svalů. Na začátku v průběhu ani na konci pohybu nesmí být klouby v krajních extrémních polohách, protože svaly by kolem těchto kloubů byly v maximální tenzi a tudíž by pohyb brzdily a také by je už nešlo použít při kontaktu ke kontrakci svalů do cíle.

Využití boků je jedím z pilířů techniky karate a jejich trénink by rozhodně neměl být zanedbáván.

Muchimi

Muchimi se popisuje jako pevný a zároveň pružný pohyb, podobně jako pohyb vrby. Analogie mezi vrbou se používá k popisu nezvyklé odolnosti karatisty vůči odporu. Vrbový strom odolává svým přirozeným nepřátelům větru, vodě a mrazu poddajností v pohyblivosti a stejně tak i silným kmenem s kořeny.

Rozvoj muchimi je stejně důležitý jako rozvoj chinkuchi. U pokročilého karatisty závisí kvalita muchimi na začátku pohybu. Zkušenost a správné použití kakei (cítění soupeře) a maai (vzdálenost) je základem pro kvalitní muchimi.

Proces vykonání techniky vyžaduje od karatisty vytvořit maximální výkon při použití minimálního úsilí. Pokud se technika provádí tímto způsobem tak velká část energie je předávána do cíle a malá část je spotřebována na biomechanické procesy. Pokud člověk je v tenzi při provádění techniky a svaly, které působí proti pohybu jsou v kontrakci tak energie, kterou by bylo možné použít pro úder je nevyužitá a ztrácí se.

Pokud tedy použijem analogii s vrbovou větví tak na jedné straně je pevně spojena s kmenem. V technice karate je tímto místem styk chodidel s podlahou.

Muchimi je přímo závislé na rovnováze, tedy na úloze kostry společně se svaly, které ovlivňují sílu a rovnováhu těla v pohybu.

Chinkuchi

Chinkuchi je termín poskládaný ze tří slov „chin“ znamená svaly nebo šlachy, „ku“ znamená kosti a „chi“ znamená energii. Je to technika řízení (chi) uvolněnosti (svalů), tvrdosti (kosti) a řízení těla. Je to sjednocení mysli a těla v akci, které má za účel vytvořit maximální výkon v technice karate přesně v okamžiku, kdy jej potřebujeme. Toho se dá dosáhnout skrze Zanshin a Mushin, dokonalost v technice, plynulý pohyb, rychlost a sílu přesně v okamžiku kontaktu.

Zanshin je mentální a duševní uvědomění, jehož výsledkem je relaxovaná ostražitost, která nás oprostí od rozptylování a dovoluje volně reagovat bez závislosti na tom zda je to dobře, špatně, zda zvítězíme nebo budeme poraženi. Je to bytí v přítomnosti a instinktivní reagování na danou situaci bez úmyslu a bez myšlení, ale plně z podvědomí.

Dokonalostí techniky se myslí provedení techniky ve správném načasování, vzdálenosti, plynule, silně, se správným držením těla a správným pohybem těla, což může být získáno jen skrze neustálý tvrdý trénink.

Relaxovaná plynulost nepřerušovaného pohybu řízeného svaly a dýcháním může být opět získána pouze opakovaným tréninkem.

Rychlost definovaná jako relaxace, zrychlení, co nejkratší čas vykonání a tenze v okamžiku kontaktu s následným opětovným uvolněním je základním znakem technik v karate. Přenos ki z břicha do trupu a do končetin až do místa kontaktu vyžaduje přenos energie vykonáním techniky cca 5cm do soupeře za místo kontaktu.

Síla vychází z relaxace a následné prudké kontrakce, snapu svalů se správnou technikou dýchání, která tak vytváří energii do rozhodujícího úderu. Správná forma a držení těla je základní podmínkou pro přenos energie do soupeře.

Chinkuchi je způsobem jak získat výkon v karate a rozvíjí se v kata. Je to hlavní zdroj síly pro karate.

Kategorie: Články