#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

Funkce chodidla

Chodidlo tvoří nedílný celek se zbytkem těla a tělo je neseno chodidly.

Když chodidlo došlapuje na zem musí absorbovat šok a stějně jako při řetězové reakci také koleno, kyčle a trup absorbují šok ve všech třech rovinách pohybu.

Chodidlo ovlivňuje zbytek těla skrze reakci z podlahy a tělo ovlivňuje chodidla.

Chodidlo má dvě základní funkce:

První:

– Chodidlo prudce klesá, když zasahuje podlahu, absorbuje šok a stává se zdrojem energie pro tělo.

– Je to flexibilní a mobilní adaptér, využívající gravitaci, váhu těla,  hybnost a reakční sílu z podlahy a dovoluje „nabití“ zbytku těla excentricky jako při řetězové reakci.

– Excentricky „nabíjí“ tělo a tak dovoluje tělu dělat co je potřeba, např. rychlý start do chůze, skok…..

Druhá:

-Stabilní zdroj energie, který nám dovoluje se koncentrovaně „vybít“.

-Chodidlo je nejprve mobilní a na konci nám poskytuje stabilní oporu, kterou potřebujeme k pohybu a startu do něj.  Když je stabilní, stává se pevnou pákou a umožňuje přenos energie v kinetickém řetězci.

-Může být flexibilní a mobilní nebo stabilní v každém okamžiku.

Kouzlo chodidla je jeho schopnost rychlé změny z mobilního adaptéru na stabilní zdroj energie.

Funkce chodidla je úplně podvědomá. To co chodidlo dělá je reaktivní. Nicméně musíme vědět na co chodidlo reaguje a jak reaguje, abychom tuto sílu a funkčnost mohli rozvíjet a trénovat.

Musíme vytvořit funkční prostředí s vědomým pochopením funkce, aby bylo dosaženo požadované podvědomé reakce nohou jako součásti reakčního řetězce.