#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

POSTOJE S VNITŘNÍM NAPĚTÍM

V článku „Postoje s venkovním napětím“ jsme probírali základní postoje školy Shotokan jmenovitě zenkutsu dachi, kiba dachi a kokutsu dachi. Dnes se zaměříme na procítění opačných postojů, tří základních postojů s vnitřním napětím a také na to proč je důležité pochopit tyto postoje, které nejsou v Shotokanu tak velmi používané jako postoje s venkovním napětím. Pravděpodobně je to také důvod proč mnoho lidí tvrdí, že Shotokan je primárně určen pro boj na střední a dlouhou vzdálenost. Budeme se zabývat třemi postoji s vnitřním napětím sanchin dachi, hangetsu dachi a neko ashi dachi.

Ačkoliv se některé postoje s vnitřním napětím vyskytují i v kata Shotokanu – v Hangetsu  hangetsu dachi a neko-ashi dachi, v Nijushiho sanchin dachi, v Bassai sho  neko-ashi dachi a v Unsu neko ashi a sanchin dachi, tak je potřeba říct, že se tyto postoje málokdy cvičí ve školách Shotokanu v základním tréninku! Přesto jsou to velice důležité postoje a měly by být pravidelně cvičeny. Základním rozdílem mezi postoji s venkovním a vnitřním napětím je vzdálenost od protivníka, na kterou se používají. S venkovním napětím jsou na střední a dlouhou vzdálenost, zatímco s vnitřním napětím jsou vhodné pro boj na velmi krátkou vzdálenost. Také jsou postoje s vnitřním napětím vhodné pro cvičení na mokrém a kluzkém povrchu.

Pokud jste někdy ve svém dojo zkoušeli cvičit na mokré podlaze, určitě jste zjistili, že použít dlouhé postoje jako zenkutsu dachi nebo kokustu dachi není vůbec jednoduché a kiba dachi může skončit v rozštěpu. Tyto postoje nejsou určeny pro kluzký povrch, protože vyžadují venkovní napětí svalů dolních končetin a tlačení nohou od sebe. A to je přesně to co nelze provádět na mokré podlaze. Jestliže je podlaha mokrá, pak všechny techniky vykonávejte v postojích s vnitřním napětím. Sice postrádají pohyblivost ostatních postojů, ale jsou určeny pro boj na krátkou vzdálenost bez velkých přesunů a pohybů.

V karate je zdroj síly techniky založen na správném použití nohou v postoji. Postoj je termín používaný na popis v jakém napětí jsou nohy a jak jsou spojeny se zbytkem těla skrze centrum těla. Podle směru napětí v nohou rozdělujeme postoje na dvě skupiny s vnitřním a venkovním napětím.

Postoj zajišťuje sílu a zkrut k pohybu těla, který otáčí páteří, pažemi i nohama. Zkrut, který je produkován dvěmi nebo více silami v opačném směru na každé straně páky, je nezbytný k zajištění pohybu těla po dané přímé linii v prostoru. Síla z postoje je důležitá k zrychlení končetin. V okamžiku kontaktu úderu zajišťuje postoj také dostatečnou pomoc k vybudování opory z podlahy do techniky. Správný postoj je taktéž důležitý k dosažení plynulého a rychlého startu pro množství technik.

Vaše centrum musí být správně napnuto, aby dokázalo přenášet sílu a napětí mezi nohama skrze trup a ven pomocí horních končetin. Svaly iliopsoas, internal oblique, transversus abdominal a sartorius musí být napnuty, tak aby vnitřní stehenní svaly mohly přenášet sílu skrze centrum do trupu a končetin.

Ve školách Goju ryu a Shito ryu používají postoje s vnitřním napětím mnohem více nežli v Shotokanu  a také se vyskytují ve všech jejich kata. To je Goju ryu, boj na velmi krátkou vzdálenost s důrazem na kontrakci svalů, která dokáže absorbovat údery. Nishiyama sensei řekl v jednom interview: „Shotokan klade větší důraz na pohyb těla.“

V neko ashi dachi, hangetsu dashi a sanchin dachi máme mít pocit stlačujícího napětí v nohou, podbřišku a hýždích, ale boky a pas by měly být schopny stále provádět rotaci což je poměrně složité dosáhnout a vyžaduje je to důkladný trénink. Další důležitý bod postojů sanchin dachi a hangetsu dachi je dosáhnout co největšího kontaktu chodidel s podlahou. Neprohýbat chodidla a ani nestát pouze na venkovní hraně chodidla. Jsou to časté chyby z důvodů tlačení kolen směrem k sobě v těchto postojích. Mluvili jsme o tom, že je potřeba udržet silný tlak dolů do podlahy skrze paty s co nejvíce plochými chodidly. Nezvedejte prsty, to má za následek prohnutí chodidla, pokrčte kolena co nejvíce a napněte svaly směrem dovnitř.

Další bod je, že studenti často při cvičení sanchin nebo hangetsu dachi stlačují ramena dovnitř a hrbí se jako kdyby něco objímali. Hrudník a ramena se musí rozšiřovat,krk musí být rovně a hlava by s měla vytahovat nahoru. Jestliže při rotaci není rovná páteř a ramena nejsou ve vertikální rovině s kyčlemi, tak ztratíme rovnováhu a sílu v technice. Jestliže se ztratí všechno napětí v nohou při únavě tak postoj nebude podporovat přenos energie do cíle nebo z cíle při zpětné reakci.

Ještě jednu věc je potřeba zmínit a to pocit napětí v zenkutsu dachi. „Neměl bych tlačit svaly dovnitř, v oblasti rozkroku v zenkutsu dachi?“ Odpověď je ano. Ale svaly nohou by měly být tlačeny ven a nohy tlačeny od sebe s venkovním napětím. Problém je, že studenti na základě této odpovědi začnou cvičit zenkutsu dachi jako dlouhé hangetsu dachi, protože nerozumí těmto dvou rozdílným pocitům a raději je nedají dohromady. Kagawa sensei (JKA instruktor a jeden z šampiónů kata a kumite mistrovství Japonska) při výuce gyaku zuki o oblasti rozkroku v zenkutsu dachi říka:“Sevřít, sevřít, ne otevřít!“a také říká: „Otevřít,když jste v hanmi“ (45° úhel boků k čelní rovině například při gedan barai). Když to pak upřesňoval, tak podbřišek a hýždě se musí mačkat. To se používá ve všech postojích, napětí a směr síly nohou a kolen, je to co mění postoj z venkovního na vnitřní. Kagawa sensei říká, že máme mačkat svaly dovnitř v oblasti rozkroku v zenkutsu dachi, ale nohy a kolena ne (ty se odtlačují od sebe) a to je základní technický rozdíl mezi postoji s venkovním a vnitřním napětím (jedna síla tlačí nohy od sebe a druhá je tlačí k sobě), o kterém se bavím u těchto tří postojů s vnitřním napětím.

V současnosti existuje několik stylů karate, které užívají i zenkutsu dachi s vnitřním napětím, například Shorinji ryu. V Shotokanu používáme pro zenkutsu dachi venkovní napětí a vnitřní napětí opravdu není vhodné pro dlouhé postoje, protože to úhly kloubů a použivané síly nedovolují. Na druhou stranu je pravda, že když například vykonáváme krok v oi zuki tak v polovině kroku, když jsou nohy u sebe, je napětí v nohou přesně takové jaké se popisuje jako vnitřní napětí. To se děje přirozeně pokud provádíme techniku správně.

Pokud se podíváte na popisy postojů sanchin dachi, hangetsu dachi a neko ashi dachi do různých knížek o karate tak se většinou setkáte s tím, že je tam popsáno jak postoj vypadá navenek, ale velmi důležité je jak se postoj cítí uvnitř. Dobrý tanečník nebo gymnasta dokáže velice věrně napodobit to jak postoj vypadá. Ale bez vnitřní koncepce jak se má postoj cítit, bude jejich postoj pouze dobře vypadat. Jejich postoj nebude skutečný, bude bez pochopení principu vnitřního a venkovního napětí což je v tradičním karate velmi důležité.