#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

POSTOJE S VENKOVNÍM NAPĚTÍM

Nejlepší instruktoři karate často radí:“Držte svá ramena relaxovaná a spuštěná, vytvářejte sílu z boků, z dolní části břicha a nohou.“ V karate se síla vytváří použitím podlahy a tlakem svalů směrem dolů, což je pro lidi ze západu poměrně složité. Ačkoliv toho o této problematice víme hodně, málokdo dokáže předvést nějaké smyslupné cvičení na rozvoj tlaku do podlahy. Doufám, že tento technický článek, alespoň trochu pomůže.
Známe tři základní postoje s venkovním napětím – čelní postoj (zenkutsu dachi), postoj jezdce (kiba dachi) a zadní postoj (kokutsu dachi). A jako jejich protiklad postoje s vnitřním napětím. Například postoj kočky (Neko ashi dachi), postoj přesýpacích hodin (Sanchin dachi) a postoj půlměsíce (Hangetsu dachi). Zde se zaměříme na tři základní postoje (zenkutsu, kiba, kokutsu) a venkovní napětí.

Jak udělat venkovní napětí v postoji? Rozhodně nemusíte nic dělat s tím jak váš postoj vypadá navenek! Vše je o tom jak svůj postoj cítíte. Je důležité se zaměřit na vytvoření pevného kontaktu s podlahou,získání síly z nohou, boků a z tlaku vašich svalů do podlahy. Základní myšlenka je stále stejná, bez ohledu na to, který postoj právě používáte. Musíte mít stejný pocit jako kdybyste tlačili do zdi a zároveň dolů do podlahy. Zkuste cvičení na získaní pocitu venkovního napětí. Postoj kiba dachi stance je pravděpodobně nejjednodušší na pochopení, proto začneme u něj.

KIBA DACHI (postoj jezdce)
Postavte se do kiba-dachi stranou ke zdi a zapřete se dlaní, zatlačte co nejvíce můžete proti zdi nohou vzdálenější od zdi, a druhou nohu zvedněte jako na obrázku 1. Stejně jak tlačíte do zdi tlačte i dolů do podlahy. Musíte mít rovná záda, podsazenou kostrč a zpevněné dolní břišní svaly i hýždě. Cvičení vyzkoušejte i na druhou stranu. Zaměřte se na pocit jak přenášíte tlak do podlahy. Zeď vám pomůže uvědomit si toto cítění. Pak se postavte do kiba-dachi bez použití zdi a zkuste docílit stejného pocitu v obou nohách a tím v podstatě dosáhnete venkovního napětí v nohách. To je důvod proč je těžké lidi naučit venkovní napětí v postoji, protože je to pocit a ne to jak postoj vypadá. Můžete jednoduše opravit postoj kohokoliv tím, že ho posunete, ale nemůžete ho za něj procítit. Není dobré, když studenti příliš používají zrcadla. Je nutné získat procítění karate a ne pouze cvičit, aby to vypadalo jako karate. Jiné dobré cvičení pro venkovní napětí v kiba-dachi je nami ashi (zametající kop) z kata Tekki shodan – zatímco tlačíte jednou nohou proti zdi, (stále používejte svou ruku jako oporu) zkuste druhou nohou provést kop. Pak provádějte stejné cvičení bez použití zdi. Jestliže to provádíte správně tak se váš trup nehýbe, zůstane stát uprostřed, protože používáte venkovní napětí v nohách. Stále odtláčejte nohy od sebe a používejte i svaly na vnitří straně a ne pouze venkovní svaly stehen. Odstraní se tím hodně zbytečného tlaku z kolen, což jen  rospěje ochraně kolen proti zranění. Jestliže nyní citíte venkovní napětí v kiba-dachi pak vše co byste měli cvičit je procítění  každého postoje.  U zbylých dvou základních postojů je to trochu obtížnější, protože váha je trochu vpředu nebo vzadu, ale cítění je úplně stejné! Vaše nohy by vám měly připadat jako pružiny čekající na roztažení a vystřelení v jakémkoliv směru.

ZENKUTSU DACHI (čelní postoj)

Stěna nám opět pomůže v získání pocitu venkovního napěti v zenkutsu-dachi. Znovu je velmi důležitá podsazená kostrč a zpevněné hýždě. Postavte se do zenkutsu-dachi blízko zdi, opřete se úderem nebo dlaní o zeď. Pak jednoduše zvedněte svou přední nohu, jako na obrázeku 2a. Měli byste cítit jak všechna vaše váha tlačí do zdi a zadní nohou do podlahy, zvláště pak pata. Nezvedejte ramena ani je nevytahujte dopředu, tlačte své boky dopředu. Zkuste stejné cvičení na druhou nohu. Tímto cvičením získate pocit do zadní nohy v zenkutsu-dachi. Zaměřte se na tento pocit. Teď se zaměříme na to, co děla přední noha v zenkutsu dachi, protože je to trochu obtížnejší. Postavte se zády ke zdi na vzdálenost zenkutsu dachi. Přední nohu dejte do pozice co nejvíce podobné pozici přední nohy v zenkutsu-dachi  a tlačte dozadu do zdi co nejvíce můžete zadní nohou podobně jako při velmi nízkém ushiro-geri jako na obrázku 2b. Musíte opravdu velmi tlačit dozadu celou vaší přední nohou a chodidlem. Jako kdyby jste chtěli odtlačit zeď . Proveďte stejné cvičení na druhou nohu. Zapamatujte si pocity v těle protože toto cvičení lze pouze cítit. Učitel vám nemůže dát tyto pozity pouze vy je můžete cítit. Nýní zkuste svůj postoj normálně a myslete na to dát dohromady pocity ze zadní nohy dohromady s pocity z přední nohy a pak budete mít opravdu venkovní napětí v zenkutsu dachi a postoj zakořeněný v podlaze a tlakem těla směrem dolů do podlahy. Nohy budou  jako pružiny připravené na jakoukoliv akci. Kombinací těchto dvou pocitů změníte svůj postoj. Budete mít stabilnější postoj a techniky prováděné z tohoto postoje přenesou více síly.

KOKUTSU DACHI (zadní postoj)
Budeme se snažit o úplně stejný pocit jako v předcházejících dvou, ale je to ještě trochu složitější. Postavte se do kokutsu-dachi co nejblíže zády ke zdi. Jednoduše zvedněte zadní nohu a tlačte dozadu tentokrát tělem, ramenem a horní částí paže do zdi z přední nohy jako na obrázeku 3b. Cvičení proveďte i na druhou nohu. Tím získáte cítění venkovního napětí v přední noze. Postavte se  do kokutsu-dachi čelem ke zdi a zvedněte přední nohu a tlačte do podlahy zadní nohou v kokutsu-dachi a  použijte svou ruku proti zdi jako v předcházejících cvičeních stejně jako na obrázku 3a. Je to stejný pocit pro všechny tři postoje. Pak zkuste spojit oba pocity do postoje.  Měli byste cítit, že máte opravdu pevný kontakt s podlahou. Kata je ideální nástroj k procvičování procítění venkovního napětí v základních třech postojích, ale nebuďte v kata zbrklí. Ujistitěte se, že dokončíte každý postoj a dosáhnete v něm pocitu venkovního napětí, před tím než se přesunete do dalšího postoje.  Je důležité se zajímat jak se techniky karate cítí uvnitř a ne jen jak vypadají navenek.