#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

NAČASOVÁNÍ V KUMITE

Výňatek z Trenérského manuálu od Hidetaky Nishiyamy

Aby byly prováděné techniky efektivní v zápasu, je důležitá mentální kontrola vašeho protivníka skrze kontrolu svých vlastních emocí, psychiky a těla. Úplnou kontrolu lze získat tvrdým tréninkem těla i ducha, který zvyšuje celkový lidský potenciál.

Behěm učení správné protiakce jako reakce na protivníkovu techniku musíte být schopni se do protivníka vcítit, psychicky i fyzicky. Správná reakce přichází po dlouhém tréninku a získání mnoha zkušeností.

KYO
je stav kdy protivník není schopen reagovat – je to příležitost k provedení techniky.

 1. Psychické (mentální) kyo
  1. Nestálé emoce ( rozčilení, nervozita, strach …)
  2. Ki, mentální energie nebo výkon jsou ztraceny. ( Ki=duševní síla)
  3. Pozornost je upřena na určitý bod nebo objekt.
 2. Fyzické kyo
  1. Protivník ztratil stabilitu
  2. Během konání pohybu (technika nebo přesun těla).
  3. Maai : Účinná vzdálenost, která zahrnuje také načasování.
   Existují tři typy maai:
 • Skutečná vzdálenost mezi protivníky.
 • Individuální účinná vzdálenost (nejlepší vzdálenost pro vykonání vaší techniky).
 • Protivníkova vzdálenost (odhadnutí protivníkovy schopnosti, jeho účinný dosah).

NAČASOVÁNÍ

 1. Kake waza (útok bez protivníkova útoku)
  Vykonání techniky v okamžiku rozpoznání protivníkova kyo.
 2. Oji waza ( reakce na protivníkův útok)

Do Oji-waza patří následující časy:

 1. Sen (začít před protivníkovým útokem)
  Včasný útok, který zachytí protivníka ve stavu kyo v začátku jeho útoku.

  1. Kake-no-sen (před fyzickým pohybem)
   Předvídání úmyslu před fyzickým pohybem.
  2. Tai-no-sen (fyzický pohyb)
   Předvídání fyzického pohybu.
 2. Go-no-sen (po protivníkově útoku)
  Vykonání techniky na konci protivníkova počátečního útoku nebo mezi útočnými technikami.

  1. Amashi-waza (použitím posunu se vyhneme pomocí vzdálenosti prvnímu útoku protivníka )
  2. Uke-waza (použitím krytu vychýlíme první útok protivníka)
 3. Shikake-waza (techniky „připravení“)
  Rozpoznáním protivníkova kyo a vniknutím do prostoru sokuito (individuální bezpečné vzdálenosti) ho donutíme k přesunu do pozice, kde je slabý a více otevřený pro útok.

  1. Sasoi-waza (vyprovokování, „poskytnutí“ techniky)Donucení protivníka k začátku útoku a pak použití principů sen a go-no-sen jako protiútok.
  2. Kuzushi-waza (techniky k narušení rovnováhy)Narušení protivníkovy fyzické nebo mentální rovnováhy a využití takto vytvořeného stavu kyo pro konečnou techniku.

Renzoku-kogeki-waza (zahlcení, navazující utočné techniky, kombinace)Provádění soustavného útoku nutí soupeře neustále používat techniky bloků, což vytváří jeho kyo a podmínky pro konečnou techniku.