#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

MAXIMALIZACE DOPADU V TECHNICE KARATE

F = m . a F – síla, m – hmotnost, a – zrychlení

E = F/t
E – energie nárazu, F – síla, t – čas

Zrychlení v technice karate

  1. Rychlost startu – vlastnost popisující jak rychle může technika vystartovat bez zpětného pohybu (nelze připustit zpětný pohyb v reálné situaci). Akce vychází z centra těla s použitím reakční síly z podlahy. Důraz by měl být na Tan Den (centrum těla), nikoliv na techniku ruky nebo nohy. Dech zahajuje pohyb centra těla a aktivuje svaly od chodidel směrem nahoru, proto mluvíme o dýchání z podlahy. Pohyb začína spíše od svalů, které jsou blíže k páteři než od těch vzdálenějších od pasu. K přípravě na pohyb se používá reakce svalů, příprava uvnitř těla, nikoli venkovní zpětný pohyb. Opačný výdech pak slouží k přípravě vnitřního “výstřelu” svalů. Je to výdech s prací svalů dovnitř, směrem skrze břicho do zad a zadní nohy. Zároveň je důležité udržet stabilní kostrč a křížovou kost tak, aby se záda dala použít jako stabilní opora. Změna směru výdechu směrem ven se pak použije jako spoušť exploze techniky.
  2. Muchimi (tělo jako bič)
    Projeví se jako trhavá akce u předloktí v lokti nebo u ruky v zápěstí. Bič vytváří velmi vysokou rychlost při kontaktu, protože má “snap” na konci pohybu, ale tato snapová akce je kontrolována a závisí na uchopení, které musí být pevné přesto flexibilní. V technice by tedy mělo být dosaženo maximální rychlosti v okamžiku kontaktu, proto potřebujeme ostrý “snap” na konci, který je řízen centrem těla, ostré otočení v lokti je pouze projevem centra těla.

Centrum těla musí být pevné a stejně tak flexibilní, “snap” vychází z centra, všechny svaly musí být použity ve velmi krátkém okamžiku, říká se tomu “snap” celého těla a celé tělo se tak stává bičem.

V tsuki (úderech) a uke (krytech) se “snap” provádí v linii techniky, nesmí dojít k odražení techniky nebo jejímu strhnutí zpátky, naproti tomu v uchi (secích) se v mnoha případech vyskytuje malý pohyb zpět, nikoliv však úderové plochy, ale celého těla. Centrum těla přitahuje loket a tím vytváří kratší čas kontaktu, ale bez ztráty přenosu váhy těla do cíle.


Hmotnost ve vzorci.

Hmotnost, váha těla se během techniky nezmění, ale její část využitou do techniky, s kterou počítáme v tomto vzorci, lze zvětšit pomocí použití reakce z podlahy.

Kime – mentální a fyzické ohnisko

  1. Tlak do podlahy, který má vztah k hmotnosti ve vzorci je první částí kime. Reakce z podlahy může být navýšena i několikrát použitím dechem vytvořeného maximálního tlaku do podlahy. To co je však důležité je přenést všechnu reakční sílu skrze tělo do linie techniky. Pokud kterýkoliv článek tohoto pomyslného řetězu selže, vznikne jakoby díra, kterou vybudovaná energie může uniknout. Je mnohem důležitější se zaměřit na přenos reakční energie do směru techniky nežli přímo na zasažení cíle, síla je vedlejší. Pokud při kontaktu vznikne ztráta rovnováhy nebo se technika odrazí od cíle, tak se energie rozptýlí. Pokud je mysl zaměřena na zasažení cíle, ta paže ztuhnou a je používána povrchní síla. To má za následek, že nelze využít podlahu k vytvoření reakce a obvykle to dopadne tak, že je energie pohybu “uvězněna” v ramenech. Paže by měly být uvolněné a mělo by se docílit pocitu, že jsou pouze spojovací článek a zajišťují prodloužení dosahu a směr techniky, ale bez úsilí. Psychologicky je to samozřejmě velmi složité a zdánlivě si to protiřečí, protože chceme vytvořit silnou techniku a přitom máme zapomenou na sílu, abychom se stali silnými.

Kontrakce – šoková síla

Jakmile použijeme tlak do podlahy, vytvoříme ostřejší kontrakci svalů celého těla od podlahy skze tělo do směru techniky a směrem od páteře k venkovní technice. Kontrakce začíná jako