Člověk si stanovuje cíle, kterých chce dosáhnout, a když se mu to nedaří sám sebe kritizuje. Avšak přístup k sebekritice a ke kritice od někoho jiného je diametrálně odlišný. Při sebekritice si uvědomujeme, že jsme udělali nějakou chybu, ale pokud nás kritizuje někdo jiný nemusí být uvědomění chyby tak samozřejmé.

Existují lidé, kteří kritizují druhé ne proto, aby jim pomohli se zlepšit, ale ze závisti. Tímto druhem kritiky se v článku zabývat nebudeme. Zaměříme se na druh kritiky, kterou může instruktor karate nabídnout studentům nebo ji může poskytnout pokročilý student méně pokročilému s důrazem na zlepšení v karate. Existují tedy lidé, kteří nedokáží poskytnout užitečnou kritiku a stejně tak existují lidé, kteří nedokáží kritiku příjmout ačkoliv může být dobrá. Pokud je kritika správná, může nám kritická zpětná vazba pomoci rozvinout naše porozumění a tak bychom se jí neměli vyhýbat.

Když instruktor nebo pokročilý student informuje studenta o chybě a zároveň o tom jak ji má napravit, jaká by měla být správná odezva? Měl by začátečník kontrovat tím, že technika, toho, kdo opravuje taky není dokonalá. Nebo by měl přijmout cokoliv co řekne s hlubokou úklonou a hlasitým „Osu“?

Myslím si, že odpověď na kritiku by měla obecně odpovídat významu a tónu kritiky, včetně respektu, který je zasloužený. Pokud instruktor zkouší vážně opravit a pomoci mladšímu studentovi měla by být odpověď na kritiku ve stejném duchu, a slovy nebo činy by měl demonstrovat, že rozuměl a pokouší se tuto chybu napravit.

Jestliže se instruktor studentům posmívá a směje se jim, tak student pravděpodobně nepochopí, že je něco v nepořádku. Instruktoři si často myslí, že je nejlepší, když student okamžitě a pilně napravuje cokoliv na co instruktor poukáže a následně slyší hlasité „Osu“, zatímco to obvykle znamená, že student neposlouchá všechno co je mu sdělováno.

Někteří instruktoři jsou až přes příliš kritičtí a výsledkem je kontraproduktivita jejich kritiky, protože občasné zdůraznění něčeho co student provedl správně může opravdu pomoci k celkovému zlepšení. Opravdu je vhodné, aby všichni včetně instruktorů poslouchali poznámky a doporučení od druhých. Může to také pomoci ke skromnosti, ale vždy si to vyžaduje velké úsilí.

A poslední poznámka, pokud někoho kritizujete, nemusí to být nutně negativní zpětná vazba, můžete namixovat to co cvičí dobře s tím co cvičí špatně stejně jako použít povzbuzující tón v řeči namísto degradujícího. Takže, když třeba necháváte cvičit jednoho studenta kata před všemi členy dojo, tak na konci se zaměřte nejen na negativa, ale zmiňte se i co zacvičil dobře.

Kategorie: Články