Všeobecně rozšířeným poznávacím znakem karate je používání výkřiku. Ačkoliv mnoho lidí používá nepřirozený, protáhlý, tónově vysoký zvuk, určený spíše pro filmovou zábavu než pro cokoliv jiného, je výkřik nedílnou součástí tréninku karate.

Ale je tento výkřik pouze výkřik? Nebo snad má nějaký jiný význam?

V japonštině Ki znamená energie a Ai znamená harmonie nebo dohromady.

Kiai lze tedy přeložit jako „s energií dohromady“. Je to vyprodukování energie v maximální možné míře jedním člověkem. Obvykle je koncentrace energie spojená se zvukem, který vznikne při prudkém výdechu. Fakticky výkřik není pro kiai nutný, ale je jeho obvyklým sekundárním produktem.

Kiai má několik možných použití


K zastrašení nebo překvapení protivníka

V dojo na turnaji i v sebeobranné situaci, lze použít zvuk k získání výhody nad protivníkem, tím, že ho zastraší nebo překvapí. Při tomto použití kiai nemusí být nutně zvukový projev ve stejný okamžik, kdy je vykonávaná technika.

K přitáhnutí pozornosti (v sebeobranné situaci)

Protivník se může a nemusí nezaleknout obráncova výkřiku v sebeobranné situaci, ale jiní lidé jej mohou slyšet a přijít se podívat co se děje. Mnoho rádoby útočníků se bojí, že budou chyceni při činu a pokud si začnou myslet, že by se někdo mohl přijít podívat co se děje tak se svým útokem raději přestanou. Samozřejmě sebeobranná situace má mnoho různých podob a je komplikovanější, než aby se dalo říci, že překvapivý výkřik je řešením na každou situaci. Přilákání pozornosti pomocí hlasu je jedním možným řešením.

K získání bojového ducha

I když se útočník nebo protivník výkřiku nezalekne, může obránci pomocí získat bojového ducha odvedením mysli od vlastních emocí.

Výdech jako výstřel je nutný ke kontrakci trupu. Kontrakce svalů trupu je vyžadována při úderových technikách, stejně tak je nutná ke „spojení“ různých částí těla k navýšení momentu při přenosu síly. Rovněž může pomoci zpevnit potenciální cílovou oblast protivníkova útoku.

Začátečníci většinou nepochopí cvičení a myslí si, že kiai se cvičí křičením slova „kiai“. Jakýkoliv zvuk může být používán ke zvukovému projevu kiai. Obecně zvuk závisí na tom k čemu chceme kiai použít. Může být dlouhý nebo krátký a končit na samohlásku nebo souhlásku. Při ostré nebo blokovací technice či technice na zastavení útočníka se používá krátký zvuk končící na souhlásku. Při pohybu, kdy má energie techniky projít skrze cíl musí zvuk odpovídat výdechu a většinou končí na samohlásku.

Kategorie: Články