Základní kata
Tyto kata jsou také nazývány jako žákovské, protože jejich zvládnutí se požaduje při zkouškách na stupně kyu

Heian Shodan

Starý název Heian kata byl Pinan a tato kata byla původně až druhá, jmenovala se tedy Pinan Nidan. Heian znamená v japonštině mírumilovný nebo je to také název období v dějinách Japonska. Změnu pořadí a názvů všech kata provedl Gishin Funakoshi, aby byli srozumitelnější pro Japonce. Tyto kata pochází z linie shorin. Zpravidla je to první kata, kterou se učí začátečníci. Obsahuje základní kryty, údery a přemisťování do všech směrů.

Heian Nidan

Tato kata byla původně první, tedy Pinan Shodan. Všechny kata Pinan vytvořil mistr Yasutsune Itosu, učitel Gishina Funakoshiho, když se karate zavádělo na okinawských školách jako tělocvik. Pinan kata jsou složeny ze základních principů kata Bassai (Passai) a Kanku (Kushanku).

Heian Sandan

Kromě budování síly pomocí rychlých pohybů těla jako v předcházejících dvou jsou v této kata použity i pomalé techniky.

Heian Yondan
Kombinace předcházejících principů, získání síly a přidání některých dalších technik.


Heian Godan

Přidání obloukových úderů a výskoku. Shrnutí všech základních principů linie shorin-ryu.

Kategorie: Články