Jednoduchá věta, ale skrývá v sobě tréninkovou náplň na několik let a možná, že i na celý život.  Co tedy tato věta v japonštině obsahuje? Doslovný překlad zní:“První oči, druhé chodidla, třetí břicho, čtvrtá síla.“  Ptáte se jak mohou tyto čtyři věci naplnit náš trénink na několik let nebo dokonce na celý život? Je to stručné shrnutí  toho jakým způsobem se v technikách karate pohybujeme. Pojďme se podívat co jednotlivá hesla v sobě skrývají.

Ichi gan

Oči první nebo taky kamitanden první.  Kamitandenem se myslí třetí oko. Samožřejmě, že má člověk pouze dvě oči. Třetím okem se myslí způsob dívání, který se nazývá „Enzan no Metsuke“ (dívání se na horu z dálky).  Při pozorování vzdálené hory ji vidíme jako celek a nezaměřujeme se na jednotlivé detaily. Stejně je potřeba přistupovat i k sledování protivníka. Spíše je nutné protivníka pozorovat než se dívat na jeho jednotlivé detaily. Oči pracují jako naše čidla, čím rychleji mozek zpracuje obraz, který oči vidí, tím rychlejší bude naše reakce. Proto je potřeba, aby toho oči sledovali co nejvíce a zároveň bylo vynecháno zkoumání detailů, které vyžaduje ovládání očí a zpracování nadbytečných informací mozkem. Zároveň nám pohled uděluje směr naší techniky a tím cíleně udává kam se má předávat energie z našeho pohybu.


Ni soku

Chodidla druhá. Start do techniky může být ostřejší a silnější pokud se použije svalová kontrakce nebo relaxace a tím se využije reakční energie svalů. Chodidla a kotníky jsou to co vytváří rychlý pohyb z nohou a podlahy.  Aby mohla vzniknout reakční energie z podlahy a ta pokračovala tělem do úderové plochy je nutné pevné spojení s podlahou. To zajišťují chodidla. Kotník je kloub, který bezprostředně ovládá chodidlo a může tedy ovlivňovat směr a sílu jakou působí chodidlo na podlahu. Jakmile tedy mozek získá podnět k pohybu skrze oči musi na něj reagovat chodidla a kotníky, aby vytvořili a využili reakční energii z podlahy.

San tan

Břicho třetí. Dýchání řídí břišní stěnu i zádové svaly a maximalizuje svalovou reakci, takže je možné zkrátit interval k přípravě na začátek pohybu, který pak bude rychlejší a silnější bez zpětného pohybu. Dech tedy zahajuje akci svalů tím tedy i techniku a reakce je tudíž nezávislá na vědomí. Správným dýcháním můžeme ovlivnit reakční energii z podlahy a nasměrovat ji pomocí práce boků ať už posunem, rotací, vibrací, kyvadlem, snižením nebo zvýšením do směru, kterým potřebujeme energii předat do protivníka.

Shi ryoku

Síla čtvrtá. Veškerou sílu, kterou získáme pohybem musíme společně s ostrou kontrakcí svalů předat do cíle.  Velmi důležitým bodem v okamžiku kontaktu je co možná největší tlak do podlahy, který opět způsobí vznik reakční energie a tu pak přenášíme  technikou do cíle.  Předání síly do cíle musí být provedeno v co možná nejkratším čase v maximální možné míře, protože jedině tak dojde vytvoření šoku při předávání energie do cíle.

Kategorie: Články