#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

ZÁKLADNÍ KUMITE NEEXISTUJE

Určitě jste už někdy slyšeli pojem „základní kumite“ ve spojení s pětikrokovým zápasem gohon-kumite nebo tříkrokovým sanbon-kumite, které se v Shotokanu cvičí obvykle jako cvičení pro začátečníky a studenty s nižšími pásky. Také si myslíte, že je to zbytečné plýtvání času pro studenty s černým pásem?

Naopak, je to velmi dobré cvičení na komplexní reakce a taktiku proti útokům. Je potřeba zdůraznit, že vše při tomto cvičení závisí na útočníkovi a následně na odpovídající reakci obránce. Používají se sice jen základní techniky, které jsou jednoduché pro začátečníky, ale na úrovni načasování a reakce je to plnohodnotné kumite, tedy nic co by se dalo označit jako základní kumite.

Například pokud budete cvičit gohon kumite s partnerem na vyšší úrovni než je Vaše, určitě nebudete mít pocit, že cvičíte „základní kumite“ tím si můžete být jisti. Budete potřebovat větší rychlost na ústup než cvičíte obvykle, jinak budete zasaženi. Cvičte gohon kumite tak, aby Váš útočník rozvíjel Vaši reakci. To je to hlavní při nácviku kumite a nikoli druh krytu, který použijete proti danému útoku.

S dobrým partnerem útočníkem bude Vaše mentální připrava pracovat na 100%, protože to obrana proti kvalitnímu útoku bude vyžadovat, jinak budete zasaženi. Ze stejného důvodu budete muset také navýšit rychlost svého pohybu, aby jste dokázali dohnat ztrátu vzniklou pomalejší reakcí. Kvalitní útok Vás také donutí provést správný a silný protiútok v dobrém čase, aby jste byli schopni zamezit pokračování útoku. Jinými slovy pokud budete pod tlakem, budete muset donutit pracovat tělo jak fyzicky tak psychicky lépe než dosud, čili jej nutíte zlepšit dosavadní úroveň, jinak se nebudete schopni ubránit útoku.

Cvičení gohon kumite je jednoduchá forma opakovaní reakce, protože Shotokan je jednoduchá metoda. Všichni víme, že v reálné situaci na nás nikdo nebude útočit pěti po sobě následujícími útoky oi-cuki. Je potřeba si uvědomit, že gohon kumite je určeno pro trénink reakce a není to scénář sebeobranné situace na ulici.

Nevymývejte si mozky nácvikem na každém tréninku jiných a nových triků. Můžete se učit všechny pohyby co se obvykle vyskytují, páky, hody, držení nebo cokoliv jiného, ale pokud nemáte dobrý reakční čas pak je to všechno zbytečné plýtvání časem.

Lepší je hodinu a půl cvičit to co ostatní nazývají „základní kumite“ s kvalitním útočníkem a snažit se cvičením zlepšit reakci, než poslouchat jak Vám někdo říká, že ztrácíte čas tradičním tréninkem. Neučte se karate mluvením, cvičením bez vnitřní práce těla či bez tréninku reakcí. Musíte cvičit, cvičit a cvičit. Důležité je také necvičit pouze se soupeřem na stejné úrovni, který na Vás nedokáže vytvořit tlak.

Slovo „základní“ v karate je velmi zavádějící. Kase sensei řekl, že dosáhnout mistrovství v „základech“ karate je to nejtěžší co na karate může být a mnohem více je vystihuje název „podstatné věci“.

Pokud si opravdu myslíte, že je to cvičení jen pro začátečníky, zkuste si je zacvičit s nejrychlejší a nejsilnějším členem klubu. Dodržte reálnou vzdálenost, nikoli vzdálenost, kdy útočník není schopen svým útokem na obránce ani dosáhnout. Jinými slovy, během celého cvičení musíte být od sebe na vzdálenost paže. Reálná vzdálenost je pro nácvik kumite opravdu velmi podstatná věc.

Pokud jste někdy zkusili trénovat s boxerem, tak víte, že je velmi těžké blokovat jeho údery zvláště pak jsou-li v kombinaci. Trénink reakcí na opravdu dobré útoky je mnohem více produktivní nežli nácvik chytání nebo složité obrany proti průměrným úderům. Lidé často nacvičují fantastické obrany a pohyby, ale přehlédnou, že ve skutečnosti je reálný úder úplně odlišný od toho co nacvičují v dojo. Po Vaší vlastní analýze problému cvičte co nejjednodušeji, nejjednodušší je vždy nejlepší.

V každém rozhovoru se starými instruktory JKA je kladen důraz na to, že v jejich tréninkových hodinách se stále cvičí základní jednoduché techniky a jednoduché základní kumite, stále dokola, znovu a znovu. Tradiční trénink má mnoho kritiků, ale ti mnohdy ani neznají smysl cvičení, která kritizují. Pokud máte dobrý reakční čas, máte silný a rychlý úder, kop či jakoukoliv jinou techniku, pak máte nejlepší předpoklad se ubránit při základním zápasu jeden na jednoho.

Tento článek neodsuzuje ostatní druhy kumite, všechny jsou potřebné. Pouze ukazuje na to, že úspěšná obrana závisí na schopnostech útočníka a proto neexistuje nic takového jako základní kumite pro začátečníky.