#
#
#
#
#

Tradiční karate je bojové umění, které ve formách (kata) ani aplikaci (kumite) nezávisí na svalové síle ani hrubé síle . Je to umění vynechání svalové síly a získání mistrovství ve formě či principech. Pouze tak můžeme během toho, kdy něco vykonáváme, zapomenout na formu a oprostit se od formy bez znásilňování principů. Navíc musíme zapomenout na sebe sama, abychom splynuli s protivníkem. Musíme ...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Informace
RSS
Zpet

ZÁKLADNÍ TECHNIKY

I. Základy
1. Držení těla
Udržení vzpřímené osy těla vzhledem k podlaze
2. Oční kontakt
Udržení očního kontaktu s protivníkem
3. Udržení nabité Ki/Energie
4. Dýchání
Správný nádech a výdech

 

II. Provedení “Todome Waza”
1. Techniky rukou
A. Příprava
1. Postoj (Tachi)
2. Užití opačného výdechu tlakem břišních svalů tak, aby pomohly rychlé reakci jako při stlačení pružiny.
3. Tlak do podlahy
4. Příprava prudkého výdechu
B. Řízení techniky a navýšení energie
1. Řízení
a, Ostrý pohyb těla začíná techniku
b, Břišní svaly podporují zádové a s ostrým výdechem vytváří reakční sílu použitou na řízení techniky.
2. Navýšení energie pohybem těla
a, Udržení středové polohy kloubů, aby všechny části těla akumulovaly sílu od podlahy k bodu kontaktu.
b, Zrychlení
c, Rychlá změna z přímého na rotační pohyb použitím loketního kloubu v závěrečné fázi pohybu.
Poznámka: Síla je násobena 4 krát převedením přímého pohybu na rotační.
C. Vytváření energie a přenos síly do cíle
1. V závěrečné fázi techniky se  vytváří maximální výkon použitím silného tlaku do podlahy společně se správným dýcháním.
2. Využití reakční energie vytvořené tlakem do podlahy do pohybu těla a její přenesení technikou.
D. Šoková síla
Úplná ostrá kontrakce svalstva v okamžiku kontaktu cíle. Co nejkratší doba prudké kontrakce na za následek maximální šokovou sílu.

 

2. Techniky nohou
A. Příprava
1. Postoj (Tachi)
2. Stojná noha začíná tlačit do podlahy, druhá noha je připravena na přenos energie
3. Příprava na prudký výdech
B. Řízení techniky a navýšení energie
1. Řízení
a, Stojná noha prudce tlačí do podlahy se silným výdechem
b, Zvedá se koleno kontrakcí břisních svalů a kyčle se pohybují směrem k cíli – vše v jednom pohybu.
Poznámka: Je nutné velké ohnutí kolene
2. Navýšení energie pohybem těla
a, Navýšení energie zrychlením kopající nohy
b, Zvýšení rychlosti a energie na konci pohybu kyčlí prudkým trhnutím kolene nebo trčením
C. Vytváření energie a přenos síly do cíle
V okamžiku kontaktu stojná noha silně tlačí do podlahy, aby se zvětšila síla kopající nohy.
D. Trhnutí nebo stažení zpět
Po kontaktu cíle, prudký zpětný výdech. Výdech je stejný jako pohyb těla, změna směru pohybu ze směru od sebe na směr k sobě – vytváří větší šokovou sílu a také obnovuje rovnováhu.

 

 

III. Techniky krytů
1. Vytvoření šokové síly.
Blokové techniky, které užívají šokové síly, využívají stejnou dynamiku jako Todome Waza (jako v II – techniky rukou)
a, Šokové blokové techniky používají energii vytvářenou kontrakcí svalů .
b, Nejvíce efektivní blok je s co nejkratší dobou a největší silou v okamžiku kontaktu. Správné blokování vyžaduje ostrý a maximální tlak do podlahy v okamžiku kontaktu.
2. Síla v nešokových krytech
a, Počáteční síla je dosažena skrze správnou centrální kontrakci svalů vytvořenou maximálním tlakem do podlahy v kombinaci se správným dýcháním (výdech – opačný výdech)
b, Konečná fáze bloku zahrnuje úplnou kontrakci svalů kombinovanou se silným tlakem do podlahy a správným dýcháním.

.